Pirotoks - ochona przeciwpożarowa, ochrona środowiska, szkolenia bhp


Idź do treści

Spółka Pirotoks rozpoczęła swoja działalność w 1994r. Naszym celem jest zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaczynając od wykonania projektów, uzgodnieniu dokumentacji, opiniowaniu pod względem ppoż., opiekę podczas realizacji aż po wyposażenie w sprzęt gaśniczy i oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ppoż.

W dniu dzisiejszym możemy zaproponować:

 • wykrywanie pożarów (sygnalizacja pożarowa) – projektowanie, dostawa, montaż, serwis;
 • dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) – projektowanie, dostawa, montaż, serwis;
 • wentylacja pożarowa (oddymianie) – projektowanie, dostawa, montaż, serwis;
 • instalacja tryskaczowa (wodna, pianowa) - projektowanie, dostawa, montaż, serwis;
 • instalacja hydrantowa wewnętrzna - projektowanie, dostawa, montaż, pomiary wydajnośći i ciśnienia;
 • oświetlenie ewakuacyjne – projektowanie, dostawa, montaż, serwis;
 • przejścia instalacyjne – zabezpieczenia ppoż;
 • podręczny sprzęt gaśniczy, - dostawa, montaż, serwis;
 • znaki ochrony przeciwpożarowej i ewakuacyjnych – dostawa, montaż;
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (Roz. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010);
 • udział w pracach odbiorowych;
 • ocena dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań na zgodność z przepisami w ochronie ppoż;
 • ekspertyz z zakresu przystosowania obiektów do wymagań przepisów o ochronie ppoż;
 • instalacje odgromowe- pomiary, naprawy;
 • instalacje elektryczne - pomiary;
 • stolarka przeciwpożarowa – dostawa, montaż, serwis;
 • konstrukcje stalowe i drewnianych – zabezpieczenia ogniochronne;


Wszystkie proponowane przez nas materiały, urządzenia i systemy posiadają wymagane prawem dopuszczenia i certyfikaty

Sprzęt gaśniczy

 • gaśnice, agregaty gaśnicze;
 • węże pożarnicze do hydrantów i motopomp;
 • koce gaśnicze;
 • prądownice wodne;
 • wyposażenie szafek hydrantowych;


Znaki ostrzegawcze

 • fotoluminescencyjne i zwykłe znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej;
 • inne znaki ostrzegawcze i informacyjne;

Dokumentacja

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 • projekty;
 • ekspertyzy;


Gazy techniczne

 • argon;
 • azot;
 • co2;
 • inne na zamówienie;
monitoring pozycji

O firmie | Dokumenty | Ochrona przeciwpożarowa | Szkolenia | Kontakt | Sklep | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
stat4u